قیمت آجر اصفهان

قیمت آجر یکی از فاکتور های مهم برای پیمانکاران ساختمان است. در فصل زمستان قیمت مصالح ساختمانی به خصوص قیمت آجر افزایش می یابد. دلیل آن نیز محدودیت های گاز رسانی و محدود شدن فعالیت های کوره های آجر پزی است. همچنین وجود واسطه گر ها در بازار باعث می شود...

انواع کوره های آجر پزی

برای پخت آجر و آماده سازی آن، از گذشته تا به امروز، روش های متنوعی استفاده شده است. در این مقاله می خواهیم انواع کوره های آجر پزی را بررسی کنیم. پس از خشک شدن خشت ها، آن ها را در کوره مي چينند تا آتش باعث پخته شدن آن...

قیمت آجر تماس