درباره ما

آجر فرجیان ارائه دهنده ی انواع آجرسفال و آجر لفتون می باشد. ارسال بار مورد نیاز شما از درب کارخانه تا محل مورد نیاز شما نیز یکی دیگر از خدمات مجموعه ی فرجیان می باشد. آجر فرجیان واقع در اصفهان، گزبرخوار، منطقه ی کوره های آجر پزی می باشد. 

راه های ارتباطی

قیمت آجر تماس